Kancelaria Adwokacka

Kancelaria

Adwokat Anna Filipczuk-Plutowska ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nicei we Francji. Włada biegle językiem angielskim (certyfikat CAE), w tym angielskim prawniczym (Legal English) oraz językiem francuskim. Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

W ramach prowadzonej działalności współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Oferta

Kancelaria Adwokacka Anna Filipczuk–Plutowska oferuje wszechstronne usługi prawne dla osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych na terenie Trójmiasta i województwa Pomorskiego.

Kancelaria realizuje zlecenia w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, a także prawa administracyjnego i karnego.

W zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej oraz reprezentacją przed sądami w sprawach o:

 • rozwód
 • separacje
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • podział majątku

W zakresie spraw cywilnych i gospodarczych kancelaria oferuje:

 • reprezentację klientów w postępowaniach sądowych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych
 • opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • reprezentacja przy czynnościach rejestracji spółki
 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego

W zakresie spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych kancelaria oferuje:

 • reprezentacje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacje przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg w postępowaniach sądowoadministracyjnych

W zakresie spraw spadkowych kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej oraz reprezentacją przed sądami w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • zachowek
 • zapisy testamentowe
 • dział spadku

W zakresie egzekucji wierzytelności kancelaria oferuje:

 • sporządzanie i kierowanie w imieniu wierzyciela wezwań do zapłaty
 • reprezentacja klientów w sprawach sądowych o zapłatę zaległych należności
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • powództwa przeciwegzekucyjne

Kontakt

Kancelaria  Adwokacka  Anna  Filipczuk-Plutowska

Gdańsk - Oliwa
tel: 502 665 214
email: kancelaria@afpka.pl

Prosimy o wcześniejsze umówienie
terminu i godziny spotkania.